Tuesday, 29 November 2011

Kata Ganda Berimbuhan

Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang menerima imbuhan sama ada awalan, apitan, sisipan atau akhiran.

Contohnya   :

a)   Awalan  : Bermain-main, menjerit-jerit, jahit-menjahit dan tergaru-garu

b)  Apitan    : Bertolak-tolakan, kebodoh-bodohan dan setidak-tidaknya.

c)  Sisipan   : Tulang-temulang. gilap-gemilap dan turun-temurun.

d)  Akhiran  :  wangi-wangian dan tumbuh-tumbuhan.

No comments:

Post a Comment