Tuesday, 29 November 2011

Penggandaan

Penggandaan ialah proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu.

Penggandaan terbahagi kepada empat iaitu

a)  Kata ganda seluruh

b) Kata ganda separa

c) Kata ganda berima/berentak

d) Kata ganda berimbuhan

No comments:

Post a Comment